Κανονισμοί Λειτουργίας Φροντιστήριο ΔΥΑΔΑ Γλυκά Νερά

Κανονισμοί Λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΥΑΔΑ

Το φροντιστήριο ΔΥΑΔΑ διέπεται από κανονισμούς λειτουργίας όπου μαθητές, γονείς και καθηγητές οφείλουν να σέβονται και να ακολουθούν. Είναι ένα συμβόλαιο ποιότητας και αμοιβαίων υποχρεώσεων, στοχεύοντας στις καλύτερες εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες κα στη μεγιστοποίηση της επιτυχίας των μαθητών μας.

Με στόχο ότι η δική σας επιτυχία αποτελεί τη σημαντικότερη επιβράβευση του φροντιστηρίου μας, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

 1. Φοίτηση: Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους. Σε περίπτωση αδυναμίας τους να προσέλθουν στο μάθημα, κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται το φροντιστήριο. Επιπλέον, οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διεργασία και να προσέρχονται επαρκώς προετοιμασμένοι στα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου μας. Όταν πληρούνται αυτέ οι βασικές προϋποθέσεις, ο στόχος ο δικός σας αλλά και του φροντιστηρίου μας, επιτυγχάνεται.
 2. Πρόγραμμα σπουδών: Τα μαθήματα, καθώς και ο αριθμός των διδακτικών ωρών ανά τάξη, έχουν οριστεί από το φροντιστήριο μας και έχουν καθολική ισχύ. Τα μαθήματα ανακοινώνονται έγκαιρα στην αρχή κάθε νέας σχολικής χρονιάς. Κάθε διδακτική ώρα που δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνεται εντός 15 ημερών.
 3. Συγκρότηση τμημάτων: Με βάση το σύστηµα ποιότητας του φροντιστηρίου μας, ο µέγιστος αριθµός µαθητών στο τµήµα να είναι οκτώ (8).
  Ο συγκεκριµένος αριθµός τηρείται στις περιπτώσεις που η οµοιογένεια και η καλή συνεργασία των µαθητών επιτρέπουν την οµαλή ροή των απαιτούµενων διαδικασιών και την εποικοδοµητική διδασκαλία. Για τον λόγο αυτό, ο αριθµός των µαθητών στο τµήµα είναι σε αρκετές περιπτώσεις µικρότερος. Κυρίαρχο κριτήριο για τη συγκρότηση των τµηµάτων αποτελεί το επίπεδο των µαθητών του φροντιστηρίου μας.
 4. Απουσίες: Σε κάθε περίπτωση απουσίας από το µάθηµα, το φροντιστήριο υποχρεούται να ενηµερώσει τους κηδεµόνες του µαθητή στα πρώτα 30 λεπτά µετά την έναρξη του µαθήµατος, ενώ ταυτόχρονα η απουσία καταγράφεται σε ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο είναι στη διάθεση του κηδεµόνα.
 5. Κανόνες συμπεριφοράς: Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας την προκαθορισμένη ώρα μαθήματος. Σε περίπτωση καθυστέρησης, θα πρέπει να ενημερωθεί το φροντιστήριο.
  Απαγορεύεται ρητά η µεταφορά στην αίθουσα διδασκαλίας τροφίμων και ποτών, τα οποία παρεµποδίζουν την οµαλή διεξαγωγή του µαθήµατος. Είναι, επίσης, προφανές ότι, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητού τηλεφώνου. Οι µαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του φροντιστηρίου και να µην προξενούν φθορές. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες που προξένησαν.
 6. Δίδακτρα: Λόγω των δύσκολων εποχών που διανύουμε το φροντιστήριο ΔΥΑΔΑ σας κάνει ΔΩΡΟ την εγγραφή σας σε όλα τα τμήματα και τις γλώσσες. Τα μηνιαία δίδακτρα θα πρέπει να προκαταβάλλονται µεταξύ 1ης και 5ης κάθε µήνα. Σε περίπτωση που κάποιος σοβαρός λόγος εµποδίσει την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεµόνας ή ο μαθητής υποχρεούται να ενηµερώσει το φροντιστήριο και να ορίσει µαζί του την νέα ηµεροµηνία καταβολής τους.
 7. Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας του μαθητή από τον Εκπαιδευτικό Σύμβουλο: Μέσω ειδικών διαγραμμάτων, αποτυπώνεται η διαφορά των βαθμών κάθε μαθητή από τον μέσο όρο βαθμολογίας των μαθητών του φροντιστηρίου, σε κάθε μάθημα και κάθε διαγώνισμα. Με τον τρόπο αυτό, ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος σε συνεργασία με τους καθηγητές του φροντιστηρίου παρακολουθούν συνεχώς την πορεία του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, σχεδιάζεται πλάνο διορθωτικών ενεργειών με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των μαθητών.