τμήματα ξένων γλωσσών για ενήλικες φροντιστήριο δυαδα γλυκά νερά ξένες γλώσσες

Τμήματα Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες

Στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών ΔΥΑΔΑ λειτουργούν τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων και για όλες τις πιστοποιήσεις που υπάρχουν.

Οι ενήλικες σπουδαστές εμπεδώνουν την Αγγλική γλώσσα μέσα από εξειδικευμένους καθηγητές, με αποκλειστική χρήση της Αγγλικής γλώσσας στην τάξη.

Χρησιμοποιούνται σειρές βιβλίων καθώς και διαδραστικοί πίνακες, παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό από CD/DVD και θέματα από την διεθνή και εγχώρια καθημερινότητα.

Διαδικτυακά Μαθήματα Αγγλικών για Ενήλικες

Τμήματα για συγκεκριμένες απαιτήσεις*

Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα αγγλικών σε φιλικό περιβάλλον και οικεία ατμόσφαιρα. Έμφαση δίνεται στην προφορική επικοινωνία και γενικότερα, στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις καθημερινές συναλλαγές.

Τμήματα για σπουδές στο εξωτερικό

Οι μαθητές προετοιμάζονται για τις σπουδές τους στο εξωτερικό και την απόκτηση των διπλωμάτων  TOEFL, IELTS, καθώς και να μάθουν τις ορολογίες του επαγγέλματος που τους ενδιαφέρει.

Τα προγράμματα μπορούν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε εποχή επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι και μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.